LCK Svealand bjuder in till träning den 10 maj i Haraker, Skultuna

LCK Svealand planerar att hålla träning i Haraker, Skultuna den 10 maj enligt nedan.

OBS Hundar som ska delta i provet 11-12 maj får ej delta i denna träning.


Vid denna träning kan vi ta emot max 15 stycken hundar. Först till kvarn gäller.

Datum: 10 maj 2024
Tid: 15.00
Plats: Haraker, Skultuna, se även LCK Svealands träningskarta.
Licensgivare finns på plats
Egen munkorg måste användas. Hundar som springer för licens måste även använda eget täcke.
Träningsansvarig: Christian Magnusson

Anmälan

Obligatorisk anmälan genom detta anmälningsformulär --->
 
Träningen är nu fullbelagd. Du kan dock fortfarande anmäla din hund och stå på väntelista.

OBSERVERA att din hund inte är anmäld förrän du har fått bekräftelse per e-post. Bekräftelse skickas ej nattetid. Kolla skräppost om du känner att du borde ha fått bekräftelse innan du ger upp och hör av dig.

Pris

Träningsavgift: 75 kr per hund och träningstillfälle (hund som enbart är stödhund i licenslopp deltar gratis)
Licenslopp: 100 kr per lopp och licenshund (betalas utöver träningsavgift för licenshund vid licenslopp)

Betalning på plats med Swish. Har man inte möjlighet att använda Swish, kommer man att få en räkning på aktuellt belopp på plats, vilken ska betalas snarast via Plusgiro.

Medlemskap

Medlemskap i Svenska vinthundklubben är obligatoriskt för att få delta i LC-aktiviteter inklusive träningar. Medtag därför medlemskort. Undantagna är nybörjare som erbjuds ett prova-på-tillfälle utan krav på medlemskap.

Regler och anvisningar

Samtliga deltagare ska vara bekanta med de regler och anvisningar som finns för lure coursing-verksamheten. Dessa finns att läsa på PKLC:s webbsida.
Vi vill särskilt poängtera följande:

  • Hund yngre än 12 månader får endast springa ensamma kortare raksträckor i syfte att skolas in i lure coursing.
  • Hund måste ha uppnått 9 månaders ålder för att få deltaga vid lure coursing-träning.
  • Deltagare är skyldiga att följa träningsansvarigs anvisningar.
  • Rutiner gällande licenstagning.

Vägbeskrivning

Platsen finns utmärkt på LCK Svealands träningskarta (Haraker i listan).

Adress: Hagby 33 Vitbacken, 726 91 Skultuna
 
Från Västerås via Skultuna:

I Skultuna, kör Tibblevägen mot Sala och Haraker. Efter 7,6km sväng vänster mot Solinge. Efter 500m håll till vänster mot Hagby. Följ vägen i 2,5km till en fyrvägskorsning och fortsätt rakt ytterligare ca 100m. Parkera enligt anvisning på plats. Vänligen kör lugnt på småvägarna.

Från Sala:
 
Kör väg 56 mot Västerås. 6,8km efter trafikplats Evelund/väg 70 sväng höger mot Skultuna och Solinge. Efter 700m sväng vänster mot Skultuna. Efter 1,7km sväng höger mot Skultuna och Harakers k:a. Efter 5,9km sväng höger mot Solinge. Efter 500m håll till vänster mot Hagby. Följ vägen i 2,5km till en fyrvägskorsning och fortsätt rakt ytterligare ca 100m. Parkera enligt anvisning på plats. Vänligen kör lugnt på småvägarna.

Om ni kör vilse eller på annat sätt behöver hjälp går det bra att ringa till Christian, 070-581 53 31.

Kommentarer